Dagelijks Bestuur der Io Vivat Nostrorum Sanitas

Bestuur Wassenaar 2019-2020

Tim Wassenaar

Voorzitter Dagelijks Bestuur

Algemene zaken

Contact NHL Stenden

Externe relaties

Verzekeringen

Bestuurslid IBOS

Amy van de Werfhorst

Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur

Promotiecommissie

Sociale media

Bureau Sponsoringzaken

Contact partners 

Lustrumcommissie

Sil Verhaegh

Secretaris Dagelijks Bestuur

Ledenadministratie

Correspondentie

à la Carte Commissie

Bureau Administratief Beheer

Sportcommissie ADAM

Annique Koster

Penningmeester Dagelijks Bestuur

Financieel beleid

Bureau Budget Controle

Organisatiecommissie

Lisa van der Feer

Algemeen Lid Dagelijks Bestuur

Interne communicatie

Alumnibeheer

Bureau Verkiezingen

Bureau H.E.L.D.

Evenementencommissie

Bas Mijnen

Coördinator der Sociëteit Dagelijks Bestuur

Sociëteitszaken

Gastronomie- en Cultuurcommissie

Ed en Willem Bever Commissie