Bestuurswisseling 2020

Tot grote teleurstelling heeft de Bestuurswisseling 2020 dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Op 23 september trad Bestuur Wassenaar af en werd Bestuur Mol geïnaugureerd, in kleine setting op Stenden. 

Omdat de Bestuurswisseling een belangrijk evenement is voor de Vereniging, en omdat we vieren dat de Vereniging weer een jaar ouder is, is besloten tot het lanceren van deze Bestuurswisselingspagina. U kunt hier berichten achterlaten, speeches zien en lezen wat Bestuursleden afgelopen jaar hebben gedaan. 

Gezien de aangepaste introductie van de Aspirant-leden, is er in de Sjaarskolom informatie beschikbaar over de functies van het Dagelijks Bestuur en de Bestuurswisseling in het algemeen. 

Namens Bestuur Wassenaar en Bestuur Mol wens ik u veel plezier! 

Agenda Bestuurswissling 2020

  • Openingswoord Ceremoniemeester Dagelijks Bestuur
  • Bestuur Wassenaar
  • Speech Erelid dhr. Ten Hoor
  • Presentatie Jaarboek
  • Speech Erelid dhr. Jonathans
  • Dankwoord Bestuur Wassenaar
  • Voorstellen Bestuur Mol 

Ceremoniemeester Dagelijks Bestuur

Bestuur Wassenaar

Voorzitter Dagelijks Bestuur Tim Wassenaar

“Afgelopen jaar heeft voor mij in het teken gestaan van het doorzetten van een modernisatielijn welke ons door Bestuur Somsen werd aangereikt. Zelf wilde ik alles uit dit jaar halen door bezig te gaan met de technische staat van het pand, de bestuursoverdracht, marketing en communicatie en relatie met Stenden. Daar kwam ook COVID-19 nog overheen, wat een uitdaging vormde in het eind van het jaar. Door de opkomst van het virus moesten we creatief aan de slag om de verbinding te behouden bij de Leden. Ik heb ervan genoten om dit jaar Voorzitter te mogen zijn van dit prachtige team, een waardevolle ervaring voor de rest van mijn leven.”

Tim Wassenaar is de 32ste Voorzitter van Io Vivat en nam het stokje over van Penny Somsen

Laat hieronder een bericht achter voor Tim. U kunt ook een bestand (speech) uploaden (max. 8mb).

Voor Sjaars:
Over de Voorzitter

De Voorzitter van het Dagelijks Bestuur houdt zich gedurende het jaar bezig met de algemene zaken van de Vereniging. Daaronder vallen: verzekeringen, Stenden, onderhoud en renovatie, de Raad van Advies, het Interbestuurlijk Overlegorgaan Studentenverenigingen Leeuwarden en de Alliantie. De Voorzitter legt namens het Dagelijks Bestuur verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering. De Voorzitter geeft ook leiding aan de Bestuursvergaderingen. 

De Alliantie is een samenwerkingsverband met andere hotelschool studentenverenigingen uit Breda, Maastricht, Den Haag en Amsterdam. 

Het IBOS is een samenwerkingsverband tussen alle studentenverenigingen in Leeuwarden. 

De Raad van Advies bestaat uit succesvolle Oud-leden en Oud-bestuursleden. Zij ondersteunen het Dagelijks Bestuur in de strategische beslissingen en financiele kwesties. 

Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur Amy van de Werfhorst

“Afgelopen jaar heeft voor mij in het teken gestaan van het doorzetten van een modernisatielijn welke ons door Bestuur Somsen werd aangereikt. Zelf wilde ik alles uit dit jaar halen door bezig te gaan met de technische staat van het pand, de bestuursoverdracht, marketing en communicatie en relatie met Stenden. Daar kwam ook COVID-19 nog overheen, wat een uitdaging vormde in het eind van het jaar. Door de opkomst van het virus moesten we creatief aan de slag om de verbinding te behouden bij de Leden. Ik heb ervan genoten om dit jaar Voorzitter te mogen zijn van dit prachtige team, een waardevolle ervaring voor de rest van mijn leven.”

Amy van de Werfhorst is de 32ste Vice-Voorzitter van Io Vivat en nam het stokje over van Wesley Soest.

Laat hieronder een bericht achter voor Amy. U kunt ook een bestand (speech) uploaden (max. 8mb).

Over de
Vice-Voorzitter

De Vice-Voorzitter van het Dagelijks Bestuur ondersteunt de Voorzitter waar mogelijk en neemt indien nodig, zijn plek in. Als hoofdtaken heeft de Vice-Voorzitter het coördineren van de Promotiecommissie en het voorzitten van Bureau Sponsoringszaken. In Lustrumjaren is de Vice-Voorzitter ook de Coördinator van de Lustrumcommissie, dit is een flinke verantwoordelijkheid, aangezien er veel geld mee gemoeid is. Tijdens het IBOS ondersteunt de Vice-Voorzitter de Voorzitter. 

Een Lustrum is een viering van het vijfjarig bestaan, of veelvuldiging daarvan. In 2022 viert Io Vivat het Lustrum VII, de voorbereidingen daarvan starten dit jaar. De Lustrumcommissie (LUCO) organiseert deze week. 

Het IBOS is een samenwerkingsverband tussen alle studentenverenigingen in Leeuwarden. 

Secretaris Dagelijks Bestuur Sil Verhaegh

“Afgelopen jaar heeft voor mij in het teken gestaan van het doorzetten van een modernisatielijn welke ons door Bestuur Somsen werd aangereikt. Zelf wilde ik alles uit dit jaar halen door bezig te gaan met de technische staat van het pand, de bestuursoverdracht, marketing en communicatie en relatie met Stenden. Daar kwam ook COVID-19 nog overheen, wat een uitdaging vormde in het eind van het jaar. Door de opkomst van het virus moesten we creatief aan de slag om de verbinding te behouden bij de Leden. Ik heb ervan genoten om dit jaar Voorzitter te mogen zijn van dit prachtige team, een waardevolle ervaring voor de rest van mijn leven.”

Sil Verhaegh is de 32ste Secretaris van Io Vivat en nam het stokje over van Meindert Schermer.

Laat hieronder een bericht achter voor Sil. U kunt ook een bestand (speech) uploaden (max. 8mb).

Over de
Secretaris

De Secretaris behoeft een ondersteunende taak aan het Bestuur en de Vereniging. Als basistaken heeft de Secretaris het notuleren tijdens verschillende vergaderingen, maar ook het bijhouden van interne en externe communicatie en het up to date houden van het ledenbestand. 

Als hoofdtaken heeft de Secretaris het coördineren van de à la Carte Commissie, welke het verenigingsmagazine maken en het Jaarboek. Ook beheert de Secretaris deze website en de Stenden Hotello’s Community, de Netwerkapp van de hotelschool. 

Doordat er afgelopen jaar geen Coördinator Sport is aangesteld, nam Sil ook de coördinatie van Sportcommissie ADAM op zich. Deze organiseerde het SkIoVivat wat afgelopen jaar naar Sestrière ging en het Zomer Zeil Zwerf Zooitje (beter bekend als ZZZZ), wat dit jaar helaas niet doorging. 

 

Penningmeester Dagelijks Bestuur Annique Koster

“Afgelopen jaar heeft voor mij in het teken gestaan van het doorzetten van een modernisatielijn welke ons door Bestuur Somsen werd aangereikt. Zelf wilde ik alles uit dit jaar halen door bezig te gaan met de technische staat van het pand, de bestuursoverdracht, marketing en communicatie en relatie met Stenden. Daar kwam ook COVID-19 nog overheen, wat een uitdaging vormde in het eind van het jaar. Door de opkomst van het virus moesten we creatief aan de slag om de verbinding te behouden bij de Leden. Ik heb ervan genoten om dit jaar Voorzitter te mogen zijn van dit prachtige team, een waardevolle ervaring voor de rest van mijn leven.”

Annique Koster is de 32ste Penningmeester van Io Vivat en nam het stokje over van Aagje Koopmans.

Laat hieronder een bericht achter voor Annique. U kunt ook een bestand (speech) uploaden (max. 8mb).

Over de
Penningmeester

De Penningmeester houdt zich bezig met alle financiële zaken van de Vereniging. In grotere lijnen betekent het financiele beleidsvoering. Zorgen dat er genoeg geld is, kijken waar komende jaren geld heen gaat, waar bespaard kan worden en waar juist meer ruimte is voor besteding. Afgelopen jaar heeft de Penningmeester zich ook bezig gehouden met een meerjaren liquiditeitsbegroting, een investeringsplan en renovatiebudgetten. De Penningmeester legt tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over de budgetten aan het begin van het jaar en de Jaarcijfers aan het eind van het jaar.

Omdat er dit jaar geen Coördinator Sport is aangesteld, was Annique ook de Coördinator van de Organisatie Commissie, welke de introductiemomenten voor nieuwe Leden organiseert. 

Een budget of Masterbudget is het verwachte overzicht van inkomsten en uitgaven van een jaar. 

De Jaarcijfers of Jaarrekening is een overzicht (winst- en verliesrekening en balans) van de resultaten van het boekjaar.

 

Algemeen Lid Dagelijks Bestuur Lisa van der Feer

“Een Bestuur is als een, in ons geval, zes gangen diner. Je bent ieder een gerecht dat gedurende een jaar wordt bereid. Een grote schep verantwoordelijkheids gevoel, een flink stuk stress, een ruime hoeveelheid zelfkennis, een snufje leiderschap. Aan het einde van het jaar is het klaar. Belangrijk is, dat iedere gang anders is, en op een andere manier het jaar mee maakt. Wel sluit iedere gang op elkaar aan. Tafelgasten, Leden van de vereniging. Ik hoop dat ons jaar jullie heeft gesmaakt. Ons diner is voorbij..”

Lisa van der Feer is het 32ste Algemeen Lid van Io Vivat en nam het stokje over van Meindert Schermer.

Laat hieronder een bericht achter voor Lisa. U kunt ook een bestand (speech) uploaden (max. 8mb).

Over het
Algemeen Lid

Het Algemeen Lid zorgt voor alles wat met Leden te maken heeft. Voornamelijk het Ledenbehoud met Bureau H.E.L.D., wat het Algemeen Lid voorzit. Het zorgt gedurende het jaar voor Eerstejaarsactiviteiten en een goede integratie van Leden binnen Io Vivat. Ook verzorgt het Algemeen Lid de Verkiezingen van het Dagelijks Bestuur. Dit jaar heeft het Algemeen Lid een Ledenonderzoek afgenomen om goed in beeld te krijgen wat de mening van de Leden is. 

Omdat er dit jaar geen Coördinator Sport is aangesteld, was Lisa Coördinator van de Evenementencommissie, welke doorgaans het Gala en Into the Wild organiseert, dit jaar hebben ze tijdens de Study Start Week een aantel evenementen verzorgd. 

Het Ledenonderzoek is in een Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. Ben je benieuwd naar de uitkomsten? Maak dan een afspraak om deze in te zien, je kan daarvoor appen met de Verenigingstelefoon. 

Coördinator der Sociëteit Dagelijks Bestuur Bas Mijnen

“Een Bestuur is als een, in ons geval, zes gangen diner. Je bent ieder een gerecht dat gedurende een jaar wordt bereid. Een grote schep verantwoordelijkheids gevoel, een flink stuk stress, een ruime hoeveelheid zelfkennis, een snufje leiderschap. Aan het einde van het jaar is het klaar. Belangrijk is, dat iedere gang anders is, en op een andere manier het jaar mee maakt. Wel sluit iedere gang op elkaar aan. Tafelgasten, Leden van de vereniging. Ik hoop dat ons jaar jullie heeft gesmaakt. Ons diner is voorbij..”

Bas Mijnen is de 16ste Coördinator der Sociëteit van Io Vivat en nam het stokje over van Cornelieke Pouwels.

Laat hieronder een bericht achter voor Bas. U kunt ook een bestand (speech) uploaden (max. 8mb).

Over de
Coördinator der Sociëteit

De Coördinator der Sociëteit, afgekort Commie, is de Voorzitter van de Sociëteitscommissie, welke de Kroeg runt. De Commie zorgt voor de communicatie tussen het Bestuur en het ‘nachtbestuur’ van de Vereniging. Ook houdt deze contact met leveranciers en sponsoren van de Kroeg. Zo moet er voldoende bier aanwezig zijn voor alle dorstige kelen. 

Afgelopen jaar heeft Bas ook de financiën voor de Sociëteit beheert en is hij betrokken geweest bij de renovatie van het pand. 

De Commie neemt ook deel aan het Breedstedelijk Overleg, met gemeente en politie. Uiteraard is de Commie ook de uitvoerende kracht van het coronabeleid van de Vereniging. 

Het Breedstedelijk Overleg is een vergadering met studentenverenigingen, gemeente en politie over de Sociëteitszaken van de verschillende verenigingen.

Presentatie Jaarboek 2019-2020

Met trots presenteert de à la Carte Commissie na een jaar informatie verzamelen het Jaarboek! Dit jaar in klassieke stijl, zoals deze decennia geleden ook gemaakt werd. 

In het Jaarboek vindt u overzichten van de Besturen, de Verenigingshuizen, de DiJaGG’s, Bureaus en Commissies. Niet onbelangrijk, ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vindt u achterin. 

Door te wisselen van drukker kan de à la Carte Commissie u dit Jaarboek aanbieden voor de aantrekkelijke prijs van €17,50! 

Over het Jaarboek

Elk jaar maakt de à la Carte Commissie een Jaarboek, bij sommige verenigingen heet dat een almanak. Het weergeeft gebeurtenissen van afgelopen jaar en legt herinneringen vast. Van de jaren dat je Lid was is het dus erg leuk om een Jaarboek te hebben. Je kan ook oudere Jaarboeken kopen en je mag deze altijd op de Bestuurskamer inzien. 

Voorstellen Bestuur Mol

Voorzitter Anne Louise Mol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Over het nieuwe Bestuur

Een Bestuur wordt democratisch gekozen door de Leden. Voor de zomervakantie wordt het Aankomend Bestuur (AKB) samengesteld. Deze lopen dan een aantal maanden mee met het Dagelijks Bestuur om zo ingewerkt te worden. Op de verjaardag van Io Vivat nemen zij het stokje officieel over. 

Dit jaar is het Bestuur anders gevormd. Het Algemeen Lid verdwijnt en maakt plaats voor een Coördinator PR, daarnaast is er dit jaar een Coördinator Sport en zijn er verschillende inhoudelijke wijzigingen.

Vice-Voorzitter
Marielle Fleddérus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Secretaris
Melle de Lange

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Penningmeester
Swen Muijskens

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Coördinator PR
Jobbe Groen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Coördinator Sport
Max van Hooft

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Coördinator der Sociëteit
Senna van Oostveen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.