Bureaus

Bureau H.E.L.D.

H.E.L.D. staat voor Help Eerstejaars Leden Dagelijks. Dit Bureau helpt de Eerstejaars Leden integreren binnen de Vereniging en helpt ze met alles waarover ze mogelijk vragen hebben.

Bureau Sponsoringzaken

Bureau Sponsoringzaken assisteert de Vice-voorzitter met het werven van sponsoren en het onderhouden van contact met dezen. Sponsoren vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de Vereniging.

Bureau Budget Controle

Alle Penningmeesters samen, uit alle Bureaus en Commissies, mogen zelf beschikken over de budgetten die ze vanuit het Dagelijks Bestuur krijgen. Tezamen, met ondersteuning van de Penningmeester uit het Dagelijks Bestuur, vormen zij Bureau Budget Controle. Dit Bureau zorgt ervoor dat de Penningmeesters met elkaar kunnen overleggen over veranderingen binnen het financiële klimaat van de Vereniging. Zo kan de Penningmeester van het Dagelijks Bestuur toezien op een correcte afhandeling van de uiteindelijke budgetten. 

Bureau Kas Controle

Bureau Kas Controle is een onafhankelijk Bureau welke de geldstromen binnen de Vereniging controleert. Ze zien toe dat de Penningmeester van het Dagelijks Bestuur de financiële gegevens correct inboekt in het boekhoudsysteem en dat uitgaven en inkomsten op de juiste posten worden geboekt. 

Bureau Administratief Beheer

Bureau Administratief Beheer is een ondersteunend Bureau, welke assisteert bij de Algemene Ledenvergaderingen. Ze verzorgen de notulen en beheren het notulenarchief van de Vereniging. 

Bureau Verkiezingen

Binnen Io Vivat Nostrorum Sanitas is er een hele transparante en democratische organisatiestructuur. Alle Bestuursleden dienen dan ook verkozen te worden. Bureau Verkiezingen begeleidt de Verkiezingen van de Bestuursleden van het Dagelijks Bestuur.

Bureau Social Media

Dit Bureau ondersteunt de Vice-voorzitter en is verantwoordelijk voor de uitstraling en de inhoud van de sociale media platformen van Io Vivat, Facebook en Instagram.