Dagelijks Bestuur der Io Vivat Nostrorum Sanitas

Bestuur Lammertink 2023-2024

Jesse Lammertink

VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR

Algemene zaken
Contact NHL Stenden
Contact Ereleden en Raad van Advies
Externe relaties
Verzekeringen
Bureau Kascontrole

Iris Janssen

VICE-VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR

Vertrouwenspersoon
Alumnibeheer
Contact partners
Bureau Sponseringzaken
Lustrumcommissie
Oud-leden Commissie

Franka van Geene

SECRETARIS DAGELIJKS BESTUUR

Ledenadministratie
Correspondentie
Procedure tot Sancties
Verenigingsarchief en webshosting
à la Carte Commissie
Perscommissie

Lukas Bergman

PENNINGMEESTER DAGELIJKS BESTUUR

Ledenadministratie
Contributie
Financieel beleid
Bureau Budget Controle

Daan Kromhout

COÖRDINATOR DER LEDEN DAGELIJKS BESTUUR

Interne Communicatie
Ledenbehoud
Bureau HELD
Organisatiecommissie
Bureau Verkiezingen

Sophie van Hilten

COÖRDINATOR PR DAGELIJKS BESTUUR

Marketing- en Promotiebeleid
Study Start Week
Social-media beheer
Promotiecommissie
Perscommissie

Diederick Tissing

COÖRDINATOR SPORT EN EVENEMENTEN DAGELIJKS BESTUUR

Sportcommissie ADAM
Evenementen Commissie
Galacommissie
Wijnreiscommissie

Julia Verduin

COÖRDINATOR DER SOCIËTEIT DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter der Sociëteitscommissie
Onderhoud en veiligheid Sociëteit
Ed en Willem Bevercommissie
Gastronomie- en Cultuurcommissie
Muziekcommissie
De Ploeg

Meer weten? App ons!