Dagelijks Bestuur der Io Vivat Nostrorum Sanitas

Bestuur Hoenink 2022-2023

Coco Hoenink

VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR

Algemene zaken
Contact NHL Stenden
Contact Ereleden en Raad van Advies
Externe relaties
Verzekeringen
Bureau Kascontrole

Stan Endeman

VICE-VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR

Interne communicatie
Alumnibeheer
Contact partners
Bureau Verkiezingen
Lustrumcommissie
Oud-leden Commissie

Flo van Hamburg

SECRETARIS DAGELIJKS BESTUUR

Ledenadministratie
Correspondentie
Procedure tot Sancties
Verenigingsarchief en webshosting
à la Carte Commissie
Jaarboekcommissie

Lars Winters

PENNINGMEESTER DAGELIJKS BESTUUR

Ledenadministratie
Contributie
Financieel beleid
Bureau Budget Controle
Bureau Sponsoringzaken

Puck Houdijk

COÖRDINATOR DER LEDEN DAGELIJKS BESTUUR

Interne Communicatie
Ledenbehoud
Bureau HELD
Organisatiecommissie
Vertrouwenspersoon

Daniël van Rhoon

COÖRDINATOR PR DAGELIJKS BESTUUR

Marketing- en Promotiebeleid
Study Start Week
Social-media beheer
Promotiecommissie
Bureau Social Media

Sam de Lange

COÖRDINATOR SPORT EN EVENEMENTEN DAGELIJKS BESTUUR

Sportcommissie ADAM
Evenementen Commissie
Galacommissie
Wijnreiscommissie

Luuke Roorda

COÖRDINATOR DER SOCIËTEIT DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter der Sociëteitscommissie
Onderhoud en veiligheid Sociëteit
Ed en Willem Bevercommissie
Gastronomie- en Cultuurcommissie
Muziekcommissie
De Ploeg

Meer weten? App ons!